P.A.S. bekend
Informatie voor ouders die worstelen met het vergif van ouderverstoting syndroom

Definitie

"Ken uzelf, ken uw vijand- duizend oorlogen, duizend overwinningen" -oud chinees generaal Sun Tzu

Definitie gevonden in meerdere artikelen op het internet: " Door stelselmatige hersenspoeling ingezet door de voorkeursouder wordt het kind gedwongen in een openlijk en tegenstrijdig conflict met de verstoten ouder. De emotionele band met de verstoten ouder wordt volledig verbroken, waardoor het kind zich niet gezond kan ontwikkelen. De ouder die de voorkeur geniet bij het kind eist van het kind uitdoving van het empathie voor de verstoten ouder in ruil voor liefde en genegenheid. Er wordt een laster campagne ingezet door de ouder in samenwerking met het kind tegen de verstoten ouder, zonder rechtvaardiging. "

Wanneer is er sprake van PAS bij uw kind?

Wat definieert een 'syndroom' ?

Er zijn discussies over de status van het Ouderverstoting syndroom. Is het echt een 'syndroom', en kan het ook als zodanig genoemd worden? Een syndroom, volgens medische definitie is een verzameling van gelijk gebeurende symptomen, wat samen een beeld vormen van een bepaalde ziekte of aandoening. De symptomen kunnen met elkaar gelinkt worden vanwege hun onderliggende oorzaak. Ouderverstoting is gekenmerkt door een verzameling symptomen die samen te observeren zijn bij het kind, zeker in ernstige gevallen.

Wat is de oorzaak van Ouderverstoting?

Ouderverstoting wordt veroorzaakt door structureel indoctrineren van kinderen op alle mogelijke manieren om hun natuurlijke affectie en loyaliteit voor de andere ouder te vernietigen en aversie en afwijzing aan te moedigen. PAS kan geïnitieerd worden door iedereen, het is niet beperkt tot de ouders van het kind. Een ouder (of de familie) kan het kind zodanig beïnvloeden, maar ook (jeugd-) hulpverlenende instanties kunnen (onwetend) Ouderverstoting in de hand werken of in stand houden. Overhaaste uit huisplaatsingen en ouders uitsluiten van omgang met hun kind zijn hier voorbeelden van. Zelfs kunnen pleegouders het contact tussen het pleegkind en de echte ouder proberen te versperren. Jammer genoeg kan Ouderverstoting in vele vormen voorkomen: van stille, subtiele (non-verbale) afwijzingen tegen de verstoten ouder of diens familie, tot openlijke bespotting soms gepaard met fysieke agressie. Een verzonnen of overdreven melding maken bij jeugdhulporganisaties over de andere ouder is een favoriete aanval tactiek. Het doel is om zoveel mogelijk de andere ouder onderuit te halen, buiten te sluiten, te denigreren of belachelijk te maken voor hun kind. Het constante spervuur van kritiek indoctrineert het kind zodat zij de andere ouder vermijden, negeren, of zelfs haten. Soms wordt de relatie levenslang verstoord.

Waarom zouden mensen hun kinderen willen vervreemden van hun liefhebbende familieleden?

Het is vaak gesteld dat mensen die hun kinderen als wapens inzetten bij een loyaliteitsconflict tegen hun ex-partner, aan een persoonlijkheidsstoornis lijden, of een drugs- of alcohol verslaving hebben. Terwijl dit aan de grondslag kan liggen van vele gevallen van Ouderverstoting, geloof ik niet dat dit voor alle gevallen geldt. Ik geloof dat de ingrediënten die nodig zijn om iemand zover te krijgen veel voorkomende emoties zijn zoals een verminderd zelfbeeld, jaloezie, boosheid, wrok, of het onvermogen om over een scheiding heen te komen, enz. Als de keuze eenmaal gemaakt is om het kind te 'informeren' over de tekortkomingen van zijn of haar andere ouder, is het bijna onmogelijk om van deze weg af te wijken. Zelfs als iemand zich later realiseert dat de 'informatie' overdreven of onwaar was. Het is niet aannemelijk dat iemand eenmaal begonnen met hun lastercampagne hiermee zal ophouden, zelfs niet als hij of zij zich realiseert dat hun kind zal er schade aan ondervinden op langere termijn. Het gaat om Ego, de verleiding is al te groot om deze in stand te houden door iemand anders naar beneden te halen.

Toen ik verder over dit onderwerp begon te na te denken, realiseerde ik mij dat Ouderverstoting eigenlijk een reflectie is op kleine schaal van de problemen in onze samenleving van vandaag. De grootste problemen waar we nu mee te maken hebben zijn: vervreemding, discriminatie, verdeling en haat; met eenzaamheid, verdriet, pijn, spijt, oorlogen en de daaropvolgende dood op grote schaal als consequentie.

Contact: info@vechtscheidenkidslijden.nl