P.A.S. bekend
Informatie voor ouders die worstelen met het vergif van ouderverstoting syndroom

Missie

Iedereen weet over de verschrikkelijke omstandigheden waaronder kinderen op moeten groeien in vele derdewereldlanden. Verhongering, afwezigheid van schoon drinkwater, ziektes, ongeletterdheid en geen mogelijkheid om onderwijs te kunnen volgen, verlies van één of beide ouders als gevolg van onophoudelijke oorlogen. Een van de meest verdrietige bedreigingen voor hun gezonde jeugd is de mogelijkheid om "kind soldaat" te moeten zijn. Kinderen in verschillende delen van de wereld hebben hiermee te maken. Ontvoerd en vervreemd van thuis en gezin, kinderen worden gedwongen om mee te vechten in een oorlog, omgeven door geweld en de dood. De web pagina van Child Soldiers International stelt: "Het is immoreel om kinderen te laten vechten in de oorlogen van volwassenen". Ik denk dat iedereen het met deze stelling eens is...

Hier in het Westen genieten wij van vrede en voorspoed. Alle ingrediënten zijn aanwezig om onze kinderen op een gelukkige en gezonde wijze te kunnen opvoeden. Toch zijn er hier ook oorlogen die de ontwikkeling van onze kinderen bedreigen. Onopgemerkt door anderen, kleine oorlogen die achter gesloten deuren van individuele gezinnen worden uitgevochten. Vaders en moeders die elkaar kapot maken met woorden in het bijzijn van hun kinderen. Niemand spreekt hierover, of geeft de slachtoffers van deze oorlogen de aandacht die zij verdienen. Scheidingen verhogen de risico's. De verleiding is groot om een gemakkelijk beïnvloedbaar soldaatje te vangen uit eigen kweek. Kinderen worden opgeroepen om mee te doen met een (of beide) ouders in een haat-campagne tegen de andere ouder. De psychische littekens die hierdoor ontstaan voor onze kinderen kunnen net zo erg zijn als die van een echte kind-soldaat, geplukt van huis-en-haard om mee te moeten vechten in een oorlog tussen je eigen ouders. Hoeveel trauma zou het opleveren om later te moeten beseffen dat jij misleid bent geweest om iemand die jij lief had stuk te maken? Je eigen vader of moeder? Je eigen familie? Wie zou ooit een wapen kunnen geven aan hun kind en hun de opdracht geven om het te gebruiken tegen iemand die zij lief hebben? Helaas gebeurt dit dagelijks. Misschien niet letterlijk, maar dat is ook het enige verschil tussen grof fysieke geweld en indoctrinatie gericht op het vernielen van de andere ouder.

Het ergste is dat het gedaan wordt door iemand waar het kind van houdt, en wie het kind vertrouwt. Zijn of haar eigen gezin doet er alles aan om het kind tegen zijn andere ouder te keren.

In oude religiën geloofde men soms dat kindoffers noodzakelijk waren om hun veiligheid en voorspoed te garanderen. Mensen zo beheerst door angst hebben hun kinderen hiervoor opgeofferd. Dit verschilt niet veel van mensen die hun kinderen misbruiken om hun eigen Ego te ondersteunen. Omdat zij zo weinig zelfvertrouwen hebben vinden zij het noodzakelijk om de psychische gezondheid van hun kind op te offeren om hunzelf hierin te ondersteunen. Als het kind vertrokken is, blijven zij nog steeds zitten met hun eigen angst en onzekerheid, maar dan alleen.

Dit is een ernstige waarschuwing aan ons allen. Wij moeten ophouden met deze destructieve wijze van opvoeden. Iedereen verliest in deze oorlog.

Contact: info@vechtscheidenkidslijden.nl