P.A.S. bekend
Informatie voor ouders die worstelen met het vergif van ouderverstoting syndroom

Risicos

Ouderverstoting veroorzaakt op lange termijn mentale, psychische en soms fysieke (somatisch) klachten. Zelfs als wij het risico voor het ontwikkelende kind achterwege laten, dan nog kunnen we concluderen dat er een groot verlies is voor het kind van de liefdevolle relatie met de andere ouder en diens familie. Een ander groot gevaar in zulke gevallen is de dreiging van ondertoezichtstelling en de uit huisplaatsing van kinderen die hiermee te maken hebben, met alle gevolgen van dien.

De indoctrinatie van een kind veroorzaakt de vernieling van de band tussen kind en ouder, wat mogelijk nooit meer zal herstellen. Het is moeilijk om een relatie weer op te pakken als er een hiaat is geweest van een aantal (soms vele) jaren. De hereniging zal iets weghebben van een schoolreünie. Er zijn mensen (onder wie geestelijke gezondheidsmedewerkers) die stellen dat als kinderen eenmaal opgegroeid zijn, zij alles zullen doorzien van wat er hun overkomen is en zich vanzelf verzoenen met de verstoten ouder. Ik kan mij voorstellen dat mensen die deze goed- bedoelde geruststelling uitspreken, nooit zulke gevallen echt hebben meegemaakt. Helaas is de werkelijkheid anders. Kinderen die Ouderverstoting hebben meegemaakt, hebben hun relatie met één ouder niet meer. Niet alleen is het kind emotioneel mishandeld, maar de verstoten ouder eveneens. Er zijn verschillende gevallen geweest waarin de verstoten ouder lijdt aan (ernstige) depressie, soms leidt hun uitzichtloze situatie zelfs tot zelfmoord. De gevolgen voor kinderen en hun ouders zijn extreem.

Hieronder heb ik een lijst van vaak-voorkomende symptomen gemaakt die kunnen gelinkt worden met Ouderverstoting. Er kan natuurlijk een verschil zijn tussen hoe een heel jonge kind die hiermee te maken krijgt het ervaart ten opzichte van een oudere kind, en op welke leeftijd het misbruik begint. Mogelijke symptomen zijn:
 1. Woede is een veel voorkomende reactie. Deze woede zal tegen de verstoten ouder geuit worden, om de voorkeursouder van dienst te zijn. Het feit dat kinderen hiertoe gedwongen worden veroorzaakt veel stress en frustratie.
 2. Verlies of verminderde controle over het eigen gedrag. Kinderen zullen agressief gedrag vertonen dat makkelijk door kan slaan naar delinquent gedrag.
 3. Verlies van zelfvertrouwen en zelfrespect.
 4. Scheidingsangst. Jonge kinderen die hiermee te maken hebben zullen zich vastklampen aan de voorkeursouder.
 5. Ontwikkeling van angsten en fobieën. Veel kinderen denken dat zij zelf verstoten of verlaten zullen worden. Deze kinderen zijn ook bang voor de toekomst, met name dat de enige 'goede ouder' zal sterven en het kind hulpeloos achterlaten.
 6. Depressie en zelfmoord. De combinatie van een scheiding en daarna de vijandigheid tussen de ouders is extra belastend. Hierdoor kunnen zij depressief worden en in sommige gevallen zelfmoord als enige uitvlucht zien.
 7. Slaapstoornissen. Kinderen hebben vaak nachtmerries en vinden het moeilijk om in slaap te vallen. Ze hebben zorgen en mogelijk een schuldgevoel door hun rol in het verstoting proces.
 8. Eetstoornissen. Vele vormen van eetstoornissen waaronder anorexia nervosa, boulimia en obesitas zijn geobserveerd bij deze kinderen.
 9. Verminderd of verstoorde school prestaties. Kinderen die te maken hebben met de enorme druk om een andere ouder te moeten verstoten, zullen minder presteren, of zelfs op school een verstorende factor worden.
 10. Bedplassen. Dit is bij jonge kinderen een reactie op het verlies van hun andere ouder onder vijandige omstandigheden.
 11. Drugs en alcohol verslaving of zelfdestructief gedrag. Het kind wil ontsnappen aan de situatie waarin het zich bevindt.
 12. Obsessief-compulsieve stoornis. Kinderen zullen proberen hun wereld te waarborgen door een waaier aan obsessief-compulsieve gedrag te ontwikkelen.
 13. Angst en paniek aanvallen.
 14. Verstoorde seksuele identiteit. Dit betreft vooral kinderen van hetzelfde sekse als de verstoten ouder.
 15. Slechte relaties met leeftijdgenoten. Kinderen stellen zich vaak terughoudend of juist agressief op tegen leeftijdgenootjes.
 16. Schuldgevoelens. Dit komt doordat het kind diep van binnen weet dat de verstoten ouder niets heeft misdaan. Naarmate het kind ouder wordt en zich dit realiseert, zullen zij veel last hebben van schuldgevoelens.


Contact: info@vechtscheidenkidslijden.nl